12.10.2006 BBHR tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de ontvangst van de aanvragen van de arbeidskaarten en de arbeidsvergunningen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ondertekenaar
CEREXHE Benoît - Min. belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
214240
essentie
Met het oog op de instelling van een enig loket voor de indiening en de behandeling van de aanvragen, alsmede van de afleveringen van arbeidskaarten en arbeidsvergunningen voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, wordt de ontvangst van de aanvr ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren