08.09.2006 BVR wijz. van de regelgeving betr. de bekwaamheidsbewijzen van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel van de onderwijsinstellingen voor deeltijds kunstonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
214432
essentie
Dit besluit wijzigt de regelgeving over de bekwaamheidsbewijzen van het bestuurs- en onderwijzend personeel in het deeltijds kunstonderwijs. Het gaat om een aantal noodzakelijke aanvullingen en verfijningen. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren