24.07.1991 BVE wijz. KB 23.08.1972 tot vaststelling van de minvermogendheid van de kandidaten voor een studietoelage en het BVE 13.07.1983 betr. de studietoelagen voor hoger onderwijs

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
21453
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren