10.11.2006 KB tot verhoging van de leeftijdsgrens die van toepassing is op de jongeren die in het Frans taalgebied op het grondgebied van het Waals Gewest tewerkgesteld worden in het kader van het verplicht jongerenquotum in het startbanenstelsel

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
214550
essentie
De leeftijd van vijfentwintig jaar, bedoeld in art. 39, par. 4, eerste lid, 1° en 2°, van de wet 24.12.1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (verplichting om jongeren in dienst te nemen in het kader van een startbaanovereenkomst), wordt met één ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren