14.11.2006 KB tot goedkeuring van regels inzake de bemiddeling door de notarissen betr. de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende goederen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
214575
essentie
De regels inzake de bemiddeling door de notarissen betreffende de minnelijke of gerechtelijke verkoop van onroerende Goederen worden goedgekeurd. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren