23.11.2006 KB wijz. art. 4 van het KB 30.09.1980 betr. de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
inforumnummer
214639
essentie
Voor de toepassing van de wet betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector wordt uitsluitend het vakbondslid dat jaarlijks een individuele bijdrage op een bankrekening betaald heeft ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren