Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

24.11.2006 BVR betr. de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15.07.2005 en ter uitvoering van art. 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15.07.2005

Dit besluit bepaalt de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet 15.07.2005. Het heft ook enkele bepalingen op in het KB 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke Comptabiliteit. Daarnaast stelt het de ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren