22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Grondwaterbeheer (art. 40-41)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214671
essentie
De formule voor de berekening van het bedrag van de heffing voor de exploitatie van grondwaterwinningen niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening wordt aangepast zodat in 2007 de laag- en gebiedsfactoren toegepast kunnen worden. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren