28.11.2006 KB tot uitvoering van de wet 10.07.2006 betr. de analyse van de dreiging

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214673
essentie
Dit besluit legt de prioritaire assen van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse vast. Het definieert ook de modaliteiten volgens de dewelke de gegevens die in het kader van de dreigingsanalyse opgenomen worden, verwerkt worden en hoe die gegeven ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren