22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Leefmilieu - Life-fonds (art. 45)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214690
essentie
Er wordt een fonds opgericht voor de uitvoering van Life en andere projecten die tot stand komen met cofinanciering van de Europese Unie. Het Life steunprogramma is een fonds voor de financiering van milieumaatregelen. Zowel de overheden als (natuur)veren ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren