22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Vlaamse Wooncode - Conformiteitsattest (art. 60-61)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214706
essentie
Vroeger kon uitsluitend de gemeente een conformiteitsattest afleveren voor woningen in het kader van de toekenning van de tegemoetkoming in de huurprijs. Door deze wijziging kan het conformiteitsattest ook door het Vlaams Gewest uitgereikt worden. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren