22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Vlaamse Wooncode - Financiering investeringsprogramma sociale woningbouw (art. 62)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214707
essentie
Deze wijziging laat toe dat de huidige werkwijze inzake opmaak en financiering van het investeringsprogramma sociale woningbouw kan voortgezet worden tot dat de in de Vlaamse Wooncode voorziene wijziging inzake opmaak en financiering van het investerings- ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren