27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen II - Justitie - Wijzigingen aan de wetten 08.04.1965 en 01.03.2002 inzake jeugddelinquentie, evenals van het Gerechtelijk wetboek - Wijzigingen aan de wet 08.04.1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (art. 87-102)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214750
essentie
Deze afdeling heeft tot doel enkele technische verduidelijkingen aan te brengen en toevoegingen te doen aan de wet 08.04.1965 betreffende de jeugdbescherming. De voorwaarden waaronder een in een gesloten afdeling van een openbare gemeenschapsinstelling vo ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren