22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Vlaams Provinciefonds (art. 81)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214752
essentie
Elk jaar wordt de dotatie van het Vlaams Provinciefonds vastgesteld op een bedrag dat minstens gelijk is aan de dotatie van het vorige jaar, aangepast met een bepaald evolutiepercentage. Dit percentage van het Provinciefonds wordt op hetzelfde niveau gebr ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren