22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Eigen Vermogen (art. 85)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214756
essentie
Dit artikel regelt de datum van indiening van een begrotingsvoorstel en de datum van opstelling en voorlegging van de rekening van het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB). ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren