22.11.2006 KB houdende diverse maatregelen inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel van de niveaus A, B, C en D

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
214765
essentie
Opleiding is het sleutelwoord geworden van de nieuwe loopbanen die onlangs werden ingevoerd voor het Rijkspersoneel. De ontwikkeling van de competenties is het ontmoetingspunt tussen de noden van de organisatie en de professionele ambities van de ambtenar ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren