27.12.2006 Programmawet I - Financiën - BTW - Wijzigingen aan het Wetboek van de BTW - Statuut van publiekrechtelijke lichamen (art. 39-40)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214768
essentie
Dit artikel maakt een einde aan de werkwijze die er in bestaat om een publiekrechtelijk lichaam dat een handelswerkzaamheid uitoefent die leidt tot concurrentieverstoring, slechts als belastingplichtige aan te merken vanaf het ogenblik dat de bedoelde wer ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren