27.12.2006 Programmawet I - Financiën - BTW - Wijzigingen aan het KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de BTW en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven - Hiërarchie van de BTW-tarieven, Arbeidsintensieve diensten, Sociale huisvesting, Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden (art. 52-58)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214770
essentie
Deze artikelen wijzigen enkele bepalingen van het KB nr. 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. Deze bepalingen betreffen de hiërarch ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren