27.12.2006 Programmawet I - Financiën - BTW - Bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van de art. 37, par. 1, en 109, derde lid, van het Wetboek van de BTW - Bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van art. 37, par. 1, van het Wetboek van de BTW (art. 60)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214772
essentie
Dit artikel onderwerpt het KB 14.01.2004, het KB 19.01.2006 wat de verlenging betreft van de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten en het KB 24.08.2005 wat de uitbreiding betreft van de toepassing van het verlaagd tarief van ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren