22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Verpachting van de jachtrechten van de ANB-domeinen (art. 86)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
214782
essentie
Dit artikel heeft tot doel de inkomsten uit jachtverpachtingen van ANB-domeinen (Agentschap voor Natuur en Bos) opnieuw toe te wijzen aan de begroting van het MiNa-fonds. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren