27.12.2006 Programmawet I - Sociale zaken - Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen - Wijzigende en schorsende bepalingen - Wijziging van de wet 12.04.1965 betr. de bescherming van het loon der werknemers (art. 148)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214804
essentie
Dit artikel voert in de wet 12.04.1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers een systeem van vrijstelling in (gebaseerd op het bijhouden van vergelijkbare documenten) voor het bijhouden van de betalingsafrekening. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren