27.12.2006 Programmawet I - Sociale zaken - Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen - Wijzigende en schorsende bepalingen - Wijziging van de wet 04.08.1978 tot economische heroriëntering (art. 149)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214806
essentie
Aangezien de art. 141 en 157 van hoofdstuk 8 van deze wet een sanctiemechanisme bevatten dat geïnspireerd is op art. 69 van de wet 04.08.1978 tot een economische heroriëntering en dat een breder toepassingsgebied heeft, wordt het art. 69 van de wet van ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren