27.12.2006 Programmawet I - Sociale zaken - Voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen - Rijksregister van de natuurlijke personen (art. 166-167)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214810
essentie
Dit artikel heeft tot doel art. 3 van de wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen aan te vullen om het netwerk van de sociale zekerheid en de gewestelijke administraties bevoegd voor werkgelegenheid toe te laten de geg ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren