27.12.2006 Programmawet I - Middenstand - Pensioen der zelfstandigen (art. 247-250)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214828
essentie
Dit hoofdstuk verhoogt de maandelijkse bedragen van het minimumpensioen van de zelfstandigen om die met ingang van 01.12.2007 op gelijk niveau als deze van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) te brengen. Daarnaast wordt ook de aanvang van het pensioen ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren