Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.11.2006 KB tot aanvulling van het KB 04.03.2005 betr. de benamingen en de kenmerken van de biobrandstoffen en andere hernieuwbare brandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Een biobrandstof die afwijkt van de bestaande CEN- of NBN-norm of waarvoor geen CEN- of NBN-norm bestaat, mag enkel op de markt gebracht worden indien de natuurlijke personen of rechtspersonen die deze motorbrandstof op de markt wensen te brengen een ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren