06.10.2006 BVR wijz. BVR 22.10.2004 betr. de erkenning en subsidiëring van regionale samenwerkingsverbanden

ondertekenaar
MOERMAN Fientje - Vlaams Min. van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
214857
essentie
Dit besluit herziet de financieringswijze en herverdeling van de beschikbare budgettaire middelen van de Erkende Regionale Samenwerkingsverbanden van de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-economische overlegcomités, met ingang ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren