27.12.2006 Programmawet II - Justitie - Wijziging aan de wet 01.07.1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (art. 8)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214875
essentie
Om de betrokken instanties te stimuleren, heeft de regering beslist een vergoeding toe te kennen bij opname in een regulier centrum van 185,95 EUR per opname aan de dienst of voorziening dat een geïnterneerde met weinig risico's zal onderbrengen. Deze be ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren