27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen I - Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen - Voorschotten op onderhoudsgelden - Overgangsbepaling (art. 78-79)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214937
essentie
De OCMW's dienen ten laatste op 31.12.2006 de documenten vereist voor de toekenning van de subsidie betreffende de voorschotten op onderhoudsgelden, die door hen zijn verleend vóór 01.10.2005, over te maken. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren