27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen I - Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen - Wijziging van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (art. 82)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214941
essentie
De specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgelden ten gunste van kinderen wordt uitgebreid naar personen die bijdragen voor geplaatste kinderen betalen. Overigens wordt de voorwaarde omtrent het effectief verblijf van het kind in België geschrapt. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren