27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen I - Sociale Zaken - Suppletief sociaal statuut van de lokale mandatarissen (art. 105-113)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
214963
essentie

Deze bepalingen beogen een sociale bescherming (suppletief sociaal statuut) toe te kennen op het vlak van sociale zekerheid voor alle personen die een met een wedde bezoldigd, uitvoerend politiek mandaat uitoefenen bij een gemeente, een openbaar centru ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren