27.12.2006 Programmawet I - Pensioenen - Overdracht tussen pensioenstelsels (art. 294-295)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
215005
essentie
Dit hoofdstuk betreft de overdrachten van bijdragen tussen de verschillende pensioeninstellingen. Tot op heden bestaat er geen wettelijke bepaling die stelt op welk moment deze overdracht moet plaatsvinden. Om een uniforme regeling te verkrijgen en om te ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren