27.12.2006 Programmawet I - Diverse bepalingen - Landsverdediging (art. 344)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
215014
essentie
De wet 16.07.2005 houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever, maakt de overgang van militairen mogelijk, enerzijds, naar het administratief en logistiek kader van de politiediensten en, anderzijds, naar de federale overhe ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren