22.12.2006 Dec. wijz. wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, dec. 06.07.2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, Gemeentedecreet 15.07.2005 en van het Provinciedecreet 09.12.2005

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
215165
essentie
Dit jaar en het voorbije jaar werden wijzingen aangebracht aan de regelgeving in verband met de gemeenten, de provincies en de OCMW's. Deze wijzigingen hebben aanleiding gegeven tot verschillende interpretaties. Dit decreet zorgt voor de nodige verduideli ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren