17.11.2006 BVR inzake de minimale weguitrusting

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
215192
essentie
Dit besluit legt vast in welke gevallen van het principe van de 'minimale weguitrusting' kan worden afgeweken. Op een stuk grond gelegen aan een weg die, gelet op de plaatselijke toestand, onvoldoende is uitgerust, kan normaliter immers geen stedenbouwkun ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren