08.12.2006 KB wijz. het KB 22.05.2001 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tussenkomst van de verplichte ziekteen invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke en experimentele projecten met betrekking tot zorgverlening, gecoördineerd door huisartsen

ondertekenaar
DEMOTTE Rudy - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
215195
essentie
In afwijking van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen mag de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomingen verlenen in tijdelijke en experimentele projecten inzake door huisartsen gecoördineerde zorgve ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren