03.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
215223
essentie
Deze wet stelt in de schoot van de rechtbank van eerste aanleg en van het hof van beroep een gespecialiseerde correctionele kamer in, die kennis neemt van de inbreuken op het sociaal strafrecht. De wet stelt ook een rechtsvordering in ten gunste van het a ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren