Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

31.07.1991 Wet wijz. Wet 03.07.1967 houdende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

Het toepassingsgebied van de Wet 03.07.1967, gewijzigd door de Wetten 12.06.1972 en 13.07.1973, wordt gewijzigd. Deze geldt nu voor: 1° de rijksbesturen en andere rijksdiensten, met inbegrip van de rechterlijke macht 2° de instellingen van openbaar nut ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren