06.08.1991 KB tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en invordering van de heffing en met de controle op de naleving van de verplichtingen inzake de heffing voor het fonds voor 'risico's van zware ongevallen' en tot vaststelling van de wijze van betaling van de heffing

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
21527
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren