27.12.2006 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Verbetering van de invordering van de strafboeten (art. 299-302)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
215337
essentie
Een efficiënte inning van de sommen waartoe een schuldenaar werd veroordeeld, kan maar worden gerealiseerd wanneer de administratie een diepgaand solvabiliteitsonderzoek kan voeren. Deze wet voorziet dus dat op vraag van de ontvanger der domeinen en/of p ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren