12.12.2006 KB tot uitvoering van art. 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
215346
essentie
Met uitzondering van de in dit besluit bepaalde regels nopens de gedeeltelijke samenloop met pensioenen, worden de prestaties toegekend ter uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971 onbeperkt gecumuleerd met die verleend krachtens alle andere ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren