*10.07.1991 BVE houdende machtiging van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap tot deelname aan de pensioenregeling, (...) Wet 28.04.1958 betr. het pensioen van personeel (...) organismen van openbaar nut (...)

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Welzijn en Gezin,
inforumnummer
21536
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren