08.12.2006 KB houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de controle op de Compensatiekas Natuurrampen

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
215425
essentie
Dit besluit legt de procedure vast die gevolgd moet worden om een aanvraag tot toelating van de Compensatiekas Natuurrampen in te dienen. ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren