20.12.2006 KB wijz., als gevolg van de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, van het KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van het KB 25.04.2004 wijz. KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
215470
essentie
Vanaf 01.01.2007 worden Roemenië en Bulgarije lid van de Europese Unie. Dat gaat het statuut van de onderdanen van die landen inzake hun verblijf op het Belgisch grondgebied wijzigen. Dit besluit wijzigt het KB 08.10.1981 en het KB 25.04.2004 om deze wij ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren