19.12.2006 KB wijz. KB 09.06.1999 houdende uitvoering van de wet 30.04.1999 betr. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers naar aanleiding van de toetreding tot de Europese Unie van Bulgarije en Roemenië

ondertekenaar
VANVELTHOVEN Peter - Min. van Werk,
inforumnummer
215474
essentie
Vanaf 01.01.2007 worden Roemenië en Bulgarije lid van de Europese Unie wat het statuut van de onderdanen van die landen gaat wijzigen. Dit besluit wijzigt het KB 09.06.1999 om deze wijzigingen in acht te nemen inzake tewerkstelling van die personen in Be ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren