21.12.2006 KB houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
215488
essentie

Dit besluit bepaalt in het algemeen de te volgen procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het houdt maatregelen in betreffende de termijnen, de arresten, de mogelijke beroepen, enz.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren