22.12.2006 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 - Fonds voor Landbouw en Visserij (art. 87-88)

ondertekenaar
LETERME Yves - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
215499
essentie
Het oude fonds voor de Kwaliteit voor de Landbouwproductie bestaat niet meer sinds 01.01.2006. Aangezien de nodige begrotingsallocaties van het nieuwe fonds slechts vanaf 01.01.2007 staan ingeschreven in de begroting betekent dit dat er in de loop van 200 ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren