28.12.2006 Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2007

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën,
et al.
inforumnummer
215512
essentie
De Koning kan, binnen de perken en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, vrijstelling van belasting verlenen voor de inkomsten van leningen die in 2007 door de federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten e ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren