21.12.2006 KB tot omvorming van de algemene verordening op de met het zegel gelijkgestelde taksen tot het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het regentbesluit tot uitvoering van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wijzigingen aan uitvoeringsbesluiten

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
215521
essentie

De afschaffing van het Wetboek der zegelrechten en de algemene verordening die er uitvoering aan geeft, heeft ook een impact op een aantal andere uitvoeringsbesluiten. In dit koninklijk besluit worden eveneens de noodzakelijke aanpassingen aangebracht ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren