KB tot bepaling van de voorwaarden en de procedure inzake de toekenning van een projecttoelage, als bedoeld in artikel 2.13.2 (programma 56/5) van de wet 20.12.2005 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008, ter bevordering van de veiligheid naar aanleiding van voetbalwedstrijden

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
215620
essentie
Het 'fairplaykrediet' wordt toebedeeld ter bevordering van door de voetbalwereld voorgestelde projecten die een positieve invloed hebben op de veiligheid bij voetbalwedstrijden. De ingediende projectvoorstellen worden aan een multidisciplinaire selectieco ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren