22.07.1991 KB wijz. KB 08.04.1989 tot uitvoering van art. 38, par. 3bis, derde lid, van de wet van 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
21592
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren